Hotlines: Mobile/ Viber/ Zalo: Mr. Hoàng (+84) 094.7733.099 - Mr. KER (+84) 090.274.5555

ENGLISH

Travel Jokes and Funny Stories

Publish: 9/17/2022 Viewed: 4292

I was sitting in the waiting room of the hospital after my wife had gone into labour and the nurse walked out and said to the man sitting next to me:
- Congratulations sir, you're the new father of twins!
The man replied:
- How about that, I work for the Doublemint Chewing Gum Company.
The man then followed the woman to his wife's room. About an hour later, the same nurse entered the waiting room and announced that Mr. Smith's wife has just had triplets. Mr. Smith stood up and said:
- Well, how do ya like that, I work for the 3M Company.
The gentleman that was sitting next to me then got up and started to leave. When I asked him why he was leaving, he remarked, 
- I think I need a breath of fresh air.
The man continued:
- I work for 7-UP. :S 

Tôi đang trong phòng chờ của bệnh viện sau khi vợ tôi đã được chuyển vào khu sản phụ, chợt cô ý tá bước ra và nói với người đàn ông ngồi cạnh tôi:
- Xin chúc mừng! Ông đã là cha của một cặp song sinh!
- Thật trùng hợp! Tôi làm việc cho hãng kẹo cao su Doublemint- người đàn ông lẩm bẩm và theo sau cô y tá đi về phòng của vợ mình.
Độ một giờ sau, cũng cô y tá đấy bước ra và thông báo với ông Smith rằng vợ ông ta sinh ba. Mr Smith đứng lên và lẩm bẩm
- Ôi, hay thật! Tôi làm việc cho hãng 3M!
Nghe đến đây quý ông ngồi cạnh tôi đứng lên và bỏ đi ra. Khi tôi hỏi vì sao, ông ta trả lời:
- À! Tôi nghĩ là tôi cần hít thở chút không khí trong lành.
Người đàn ông giải thích
- Tôi làm việc cho hãng 7- Up. 
(*Seven up: từ 7 trở lên )
 
A traffic cop stopped a car for erratic driving and ordered the driver to undergo an alcohol contents test. The driver obeyed, and the device showed an excessive level of alcohol.
"You device is out of order the driver said. My wife doesn't drink at all. Try on her.
The cop agreed, but the device showed alcohol presence in wife''s blood as well.
You see? the driver said. It's a bad device.
No, just your wife is drunk as well; the cop insisted.
Then try on my kid, he certainly doesn't drink
The couple produced a tiny sleeping child, woke him, and made him to go through the alcohol test. Again, the device showed high level of alcohol in blood.
D'you see now? the driver said. Wrong device.
The cop apologized and let the car through.
As they drove away, the husband said with a glee, Ha! Have you swallowed it? And you kept saying. Don't give vodka to the kid, don't give him vodka!

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe lại và bắt tài xế phải test độ cồn. Kết quả cho thấy độ cồn vượt mức cho phép.
- Cái máy thử này bị hỏng rồi- gã tài xế gào lên- Vợ tôi chả uống tý rượu nào, thử kiểm tra cô ấy mà xem...
Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả cũng vẫn chỉ ra nồng độ cồn trong máu cô ta cũng vượt mức cho phép.
- Thấy chưa? Rõ ràng là nó bị hỏng!
- Không! Vợ anh cũng uống rượu đấy chứ- Viên cảnh sát vặn lại.
- Vậy thì kiểm tra con trai tôi đi, rõ ràng là nó chẳng uống!
Cặp vợ chồng chìa đứa con bé xíu đang ngủ mê mệt của mình ra, đánh thức nó và để viên cảnh sát kiểm tra nó. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn cao trong máu đứa bé.
- Bây giờ thì rõ rồi nhá- Gã chồng đắc thắng- Máy hỏng!
Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi.
Vừa đi khỏi, gã chồng hí hửng quay sang bà vợ:
- Em thấy chưa! Thế mà cứ gào lên "Đừng cho trẻ con uống Vodka, đừng cho trẻ con uống Vodka! ..
 
1. Money And Friends
"Since he lost his money, half his friends don't know him any more"
"And the other half ?"
"They don't know yet that has lost it"

1.Tiền và bạn
- Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.
- Còn nửa kia ?
- Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.

2. Father Wants To Go To Bed
Next-door Neighbor's Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?"
Heavy - Metal Enthusiast : "Have you a party on ?"
Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ".

2. Bố cháu muốn đi ngủ
Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái cassette được không ạ ?
Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà cháu có tiệc tùng gì hả ?
Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ.

3. The River Isn't Deep
A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep.
"No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives.
When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn't deep ?"
"It isn't", was the boy''''s reply : "it only takes grandfather's ducks up to their middles !"

3. Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.
- Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
- Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.

4. My Daughter's Music Lessons
"My daughter's music lessons are a fortune to me ?"
"How is that ?"
"They enabled me to buy the neighbors' houses at half price".

4. Giá trị của những bài học nhạc
- Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.
- Tại sao vậy ?
- Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.

5. A Policeman And A Reporter
Country Policeman (at the scene of murder) : "You can't come in here"
Reporter : "But I've been sent to do the murder"
Country Policeman : "Well, you're too late; the murder's been done".

5. Cảnh sát và phóng viên
Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào đây.
Phóng viên : - Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ án mạng này.
Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong.

6. A Cow Grazing
Artist : "That, sir, is a cow grazing"
Visitor : "Where is the grass ?"
Artist : "The cow has eaten it"
Visitor : "But where is the cow ?"
Artist : "You don''t suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten all the grass, do you ?"

6. Bò ăn cỏ
Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.
Khách : - Có thấy cỏ đâu ?
Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.
Khách : - Thế còn con bò đâu ?
Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?

7. Let's Work Together
"Can you tell me how to get to the post office ?"
"That's just where I want to go. Let's work together. You go south, and I'll go north, and we'll report progress every time we meet"

7. Ta hãy phối hợp với nhau
- Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?
- Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng nam, tôi đi hướng bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.

8. The French People Have Difficulty
"Did you have any difficulty with your French in Paris ?"
"No, but the French people did"

8. Người Pháp không rành tiếng Pháp
- Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không?
- Không có, nhưng người Pháp thì quả là có.

9. Great Mystery
Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?"
Passerby : "Here boy, I'll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there's nothing of the kind in this paper. Where is it ?"
Newsboy : "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim".

9. Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

10. Why Do They Have French Lesson?
"What's the idea of the Greens having French lessons ?"
"They have adopted a French baby, and want to understand what she says when she begins to talk".

10. Học tiếng Pháp để làm gì ?
- Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ?
- Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên muốn hiểu nó sẽ nói gì khi bắt đầu tập nói.

Source: Suu tam

Support ?