Hotlines: Mobile/Viber/Zalo: Mr. Hoàng (+84) 947733099 - Mr. KER (+84) 902745555

ENGLISH

World Clock

Publish: 10/30/2018 Viewed: 761

 

Hướng dẫn:
- Kích chuột lên khu vực (zone) để hiển thị thời gian zone đó tại đồng hồ hiện tại.
- Kéo rê (drag) và đặt tại vị trí bất kì để hiển thị thời gian nhiều khu vực khác nhau. Để xóa các hiển thị này, kéo rê nó vào Drag here to delete.

THESE DO NOT INCLUDE DAYLIGHT SAVING TIME. [See below]
HST....Hawaiian Standard Time.....GMT -10
AST....Alaskan Standard Time.....GMT -9
PST....Pacific Standard Time.....GMT -8
MST....Mountain Standard Time.....GMT -7
CST....Central Standard Time.....GMT -6
EST....Eastern Standard Time.....GMT -5
AST....Atlantic Standard Time.....GMT -4
WAT...West African Time.....GMT -1
_____________________________________

GMT....Greenwich Mean Time.......GMT 0
WET....Western European Time.....GMT 0
UCT [or UTC]....Universal Coordinated Time.....GMT 0
_____________________________________

SWT.....Swedish Winter Time.....GMT +1
MET......Middle European Time.....GMT +1
CET......Central European Time.....GMT +1
EET......Eastern European Time and Russia Zone 1.....GMT +2
BT........Baghdad and Russian Zone 2.....GMT +3
---..........Russian Zone 3.....GMT +4
IST........Indian Standard Time.....GMT +5.5
WAST...Western Australian Standard Time.....GMT +7
CCT......China Coast Time.....GMT +8
JST......Japan Standard Time.....GMT +9
GST......Guam Standard Time.....GMT +10
CAST....Central Australian Standard Time.....GMT +9.5
AEST....Eastern Australian Standard Time.....GMT +10
NZST....New Zealand Standard Time.....GMT +12