Hotlines: Mobile/ Viber/ Zalo: Mr. Hoàng (+84) 094.7733.099 - Mr. KER (+84) 090.274.5555

ENGLISH

Vietnam Express Train

Publish: 6/14/2018 Viewed: 2679

Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

Tên Ga

KM

SE7

SE5

SE9

SE1

SE3

Hà Nội

0

06:00

09:00

14:30

22:20

19:30

Ninh Bình

115

08:17

11:20

17:16

 

21:47

Thanh Hoá

175

09:28

12:36

18:30

01:31(ngày +1)

22:55

Vinh

319

12:09

15:07

21:02

03:56(ngày +1)

01:23(ngày +1)

Đồng Hới

522

16:34

19:30

01:36(ngày +1)

08:04(ngày +1)

05:35(ngày +1)

Đông Hà

622

18:35

21:11

03:28(ngày +1)

09:42(ngày +1)

07:18(ngày +1)

Huế

688

19:51

22:28

04:55(ngày +1)

10:59(ngày +1)

08:37(ngày +1)

Đà Nẵng

791

22:36

01:21(ngày +1)

07:50(ngày +1)

13:41(ngày +1)

11:23(ngày +1)

Tam Kỳ

865

00:04(ngày +1)

 

09:11(ngày +1)

14:56(ngày +1)

13:17(ngày +1)

Quảng Ngãi

928

01:32(ngày +1)

03:56(ngày +1)

10:35(ngày +1)

16:01(ngày +1)

14:27(ngày +1)

Diêu Trì

1096

04:32(ngày +1)

07:00(ngày +1)

13:56(ngày +1)

18:51(ngày +1)

17:31(ngày +1)

Tuy Hoà

1198

06:18(ngày +1)

08:50(ngày +1)

15:40(ngày +1)

20:29(ngày +1)

19:12(ngày +1)

Nha Trang

1315

08:39(ngày +1)

10:51(ngày +1)

18:19(ngày +1)

22:26(ngày +1)

21:12(ngày +1)

Tháp Chàm

1408

10:13(ngày +1)

12:43(ngày +1)

20:10(ngày +1)

 

22:46(ngày +1)

Bình Thuận

1551

12:33(ngày +1)

15:12(ngày +1)

22:32(ngày +1)

02:37(ngày +2)

01:13(ngày +2)

Sài Gòn

1726

16:10(ngày +1)

18:38(ngày +1)

02:47(ngày +2)

05:45(ngày +2)

04:45(ngày +2)


Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

Tên Ga

KM

SE8

SE6

SE10

SE2

SE4

Sài Gòn

0

06:00

09:00

14:40

21:55

19:45

Biên Hòa

29

06:44

09:42

15:28

22:34

20:32

Bình Thuận

175

09:31

12:30

18:42

01:10(ngày +1)

23:20

Tháp Chàm

318

11:48

14:45

21:24

03:19(ngày +1)

 

Nha Trang

411

13:33

16:23

23:51

04:54(ngày +1)

03:21(ngày +1)

Tuy Hoà

528

15:37

18:37

01:57(ngày +1)

06:51(ngày +1)

05:21(ngày +1)

Diêu Trì

630

17:27

20:58

03:48(ngày +1)

08:41(ngày +1)

07:11(ngày +1)

Quảng Ngãi

798

20:24

23:47

07:03(ngày +1)

11:22(ngày +1)

10:04(ngày +1)

Tam Kỳ

861

21:31

 

08:15(ngày +1)

12:27(ngày +1)

11:11(ngày +1)

Đà Nẵng

935

23:04

02:23(ngày +1)

10:03(ngày +1)

13:53(ngày +1)

12:45(ngày +1)

Huế

1038

01:39(ngày +1)

05:00(ngày +1)

13:05(ngày +1)

16:26(ngày +1)

15:31(ngày +1)

Đông Hà

1104

02:56(ngày +1)

06:17(ngày +1)

14:22(ngày +1)

17:41(ngày +1)

16:46(ngày +1)

Đồng Hới

1204

04:55(ngày +1)

08:42(ngày +1)

16:25(ngày +1)

19:40(ngày +1)

18:40(ngày +1)

Vinh

1407

09:28(ngày +1)

12:51(ngày +1)

20:58(ngày +1)

23:42(ngày +1)

22:47(ngày +1)

Thanh Hoá

1551

11:56(ngày +1)

15:35(ngày +1)

00:11(ngày +2)

02:17(ngày +2)

01:28(ngày +2)

Ninh Bình

1611

13:12(ngày +1)

16:51(ngày +1)

 

03:20(ngày +2)

 

Hà Nội

1726

15:30(ngày +1)

19:12(ngày +1)

03:55(ngày +2)

05:30(ngày +2)

04:50(ngày +2)

 

Support ?