Hotlines: Mobile/ Viber/ Zalo: Mr. Hoàng: (+84) 094.7733.099 - Mr. Cơ: (+84) 090.274.5555

VIETNAM

Hủy Bỏ Và Phí Hủy Bỏ

Ngày đăng: 3/5/2020 Lượt xem 474

1. Trường hợp chuyến đi bị hủy bỏ do Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt:
    - Nếu Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt không thực hiện được chuyến đi, Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng những khoản đã đóng trong vòng ba ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
    - Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt chịu mọi chi phí về dịch vụ mà Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt đã đặt trước cho đoàn như: đặc cọc dịch vụ khách sạn, nhà hàng, xe cộ, tàu thuyền…

2. Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng:
    - Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn của khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt và chịu chi phí hủy bỏ như sau:
    - Hủy trước 7 ngày: 30% tổng giá trị của chương trình du lịch
    - Hủy từ 2 đến 6 ngày: 50% tổng giá trị của chương trình du lịch.
    - Hủy trong vòng 24 giờ: 100% tổng giá trị của chương trình du lịch.
    - Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt bằng văn bản e - mail hoặc fax và phải được Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.
    - Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.